Η πρόωρη γήρανση του δέρματος και η υπερμελάγχρωση επηρεάζονται από εξωγενείς παράγοντες όπως για παράδειγμα, η υπεριώδης ακτινοβολία και το υπεριώδες φως. Στην παρούσα μελέτη, αξιολογήθηκε η προστατευτική δράση ενός αντηλιακού σε ό, τι αφορά την προστασία της επιδερμίδας από τις βλαβερές επιπτώσεις της ακτινοβολίας υπεριώδους φωτός. Η προστατευτική δράση του προϊόντος δοκιμής έναντι του υπεριώδους φωτός ελέγχθηκε και αξιολογήθηκε για πρώτη φορά σε μοσχεύματα ανθρώπινου δέρματος. Επιπλέον, για να προσδιοριστεί εάν το προϊόν δοκιμής θα μπορούσε επίσης να προστατεύσει παράλληλα και από την άμεση επίδραση μελάγχρωσης του υπεριώδους φωτός, πραγματοποιήθηκαν δύο τυχαίες in vivo μελέτες.

Η διάρκεια της μελέτης για κάθε άτομο ήταν 2 ημέρες. Συγκεκριμένες ζώνες στην πλάτη των υποκειμένων είτε αφέθηκαν χωρίς καμία θεραπεία είτε υποβλήθηκαν σε κάποια θεραπεία με το προϊόν δοκιμής και έπειτα εκτέθηκαν σε μια μοναδική δόση υπεριώδους φωτός. Η έναρξη της μελάγχρωσης ανάμεσα στην επεξεργασμένη και την εκτεθειμένη ζώνη στη συνέχεια εκτιμήθηκε σε σχέση με τη μη εκτεθειμένη ζώνη που έχει υποστεί επεξεργασία μέσω χρωματομετρικών μετρήσεων της Ατομικής Τυπολογικής Γωνίας (ITAo).

Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα συσσωρευμένων καρβονυλιωμένων πρωτεϊνών, με προστασία που αγγίζει το 82%, μετά από έκθεση σε υπεριώδες φως 460 nm. Ακόμη, τα ευρήματα των in vivo μελετών έδειξαν ότι το προϊόν δοκιμής παρουσίασε καλύτερη προστατευτική αποτελεσματικότητα έναντι της άμεσης μελάγχρωσης που προκαλείται από το υπεριώδες φως 415 nm. Επομένως, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι το προϊόν δοκιμής είναι ικανό να προστατεύσει την άμεση μελάγχρωση που προκαλείται από το υπεριώδες φως.

Categories: ΠΡΟΣΩΠΟ

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *